NOW-Research Center
Norwegian Pages 
 
     

 

 

 

 

 

 

KURS

Et av NOWs viktigste arbeidsoppgaver er å kurse mange flere personer til arbeidet med oljeskadet fugl når nye ulykker og oljesøl oppstår. Frekvensen av skip som går på grunn har vært økende de siste årene, så nye oljesøl vil utvilsomt utgjøre nye trusler mot vår sårbare kyst og sjø- og vannfugl som alltid rammes hardest når oljeflakene er et faktum i kystmiljøet.

Vårt første større kurs ble avviklet i Bergen i mars 2009, med deltagelse fra over 30 personer over 2 dager.

NYTT KURS I 2010 :

NOW! har gleden av å invitere til kurs i rehabilitering av oljeskadd vilt

”Innføring i rehabilitering av oljeskadd vilt”

Dato: 9-10.januar 2010

  • Start lørdag kl.10.00
  • Slutt søndag kl.16.00

Kurslokale og eventuell overnatting
Tønsberg Vandrehjem, se kart nedenfor

Kurset er gratis og arrangøren dekker utgifter til kursmateriell (SWANs kursmanual
”Innføring i rehabilitering av oljeskadd vilt”), mat og eventuell overnatting. Kursdeltakerne må selv dekke reiseutgifter

Teknisk arrangør Store Færder Ornitologiske Stasjon og SWAN
Bindende påmelding til Frode f-bye@online.no innen 4.januar

Nærmere informasjon om kursinnhold vil bli sendt ut senere

Med forbehold om forandringer. Ta gjerne kontakt for mer info:
f-bye@online.no, tlf. 911 41 776
karen@swaninfo.no, tlf. 413 67 696
Foring av ærfugl. Foto: A. Mollan


Nøye vask er en viktig del av rehabiliteringsprosessen.
Foto: A. Mollan

     

© Norwegian Oiled Wildlife Research Center 2009 - 2011. Hosting: Hult IT AS