NOW-Research Center
Norwegian Pages 
 
     

 

 

 

 

 

 

AKSJONER

Oljesøl har vi erfart mange ganger langs norskekysten, så også i det siste 10-året. En ny fase i relasjon til oljeskade på sjø- og vannfugl startet ved havariet av Rocknes i Vatlestraumen ved Bergen i januar 2004, i den mening at da gjennomførte vi for første gang en større prosjekt med mål om å rehabilitere oljeskadd fugl (Aksjon Rein Fugl). Siden har vi hatt et større utslipp i 2006 (Glomma), i 2007 (Server-havariet ved Fedje) og sist ved Langesund i slutten av juli 2009 (Full City). Mer informasjon om arbeidet knyttet til disse aksjonene kommer etterhvert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foring av ærfugl. Foto: Arnt Mollan


Nøye vask er en viktig del av rehabiliteringsprosessen.
Foto: Arnt Mollan

     

© Norwegian Oiled Wildlife Research Center 2009 - 2011. Hosting: Hult IT AS