NOW-Research Center
English Pages Norwegian Pages 
 
     

 

 

 

 

 

 

LINKER

NOW sine partnere:

NGO'er

 

Fagmiljø

Rehabere


Andre:

Statlig myndigheter og statlig forvaltning

Internasjonalt

Industri


Full City på grunn ved Langesund, august 2009.
Foto: M. Zeiffert/Kystverket


Lenser på plass for å begrense spredning av olje.
Foto: LN-HTD/Kystverket

     

© Norwegian Oiled Wildlife Research Center 2009 - 2011. Hosting: Hult IT AS